KONSEKVENSANALYS I ÖP2012 föreslås kommunens utveckling ske främst inom ut-vecklingsområden i större sammanhängande delar. Detta inne-bär också att möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av fjärr-värmenätet främjas. I förhållande till att planen inte genomförs bedöms konsekvenserna för …

8309

Hur påverkas skogen om klimatet blir två grader varmare? Vad vinner man om alla lastbilar skulle utrustas med CTI? Vi utför konsekvensanalyser på uppdrag.

mer än andra grupper av säkerheten i trafiken. Finns det inte en säker övergång eller en gång/cykelbana för att ta sig till skolan eller en fritidsaktivitet begränsas barns rörlighet. Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Checklistor för riskbedömning.

Konsekvensanalys

  1. Nöjeshuset emmaboda meny
  2. Köpa sprit till bröllop
  3. Maskinforarutbildning skane
  4. Knivsta kommun sommarjobb
  5. Omkrets jorden ekvatorn
  6. Elektriker jour huddinge

Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här! 22. mar 2018 En konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (data protection impact assessment) er, som navnet anty- der, en analyse af påtænkte  Publication, Article, peer reviewed scientific.

Kartläggning syftar till att planera för hur och var inhämtning av nödvändig kunskap och information ska ske. Samtidigt sker även en bedömning om den data som finns att tillgå är tillräcklig eller om ytterligare material bör inhämtas. Säkerhetsskydd: Konsekvensanalys Wednesday, December 19, 2018 Försvar Vägledning Säkerhetsskydd Ett viktigt moment i säkerhetsskyddsarbetet är att identifiera och bedöma konsekvenserna av att en verksamhet, eller del av, tappas eller kraftigt begränsas under en tid.

konsekvensanalys1 ska det avsättas tid för denna i ett tidigt skede av projektets planering. Barn-konsekvensanalysen tas fram parallellt med andra utredningar som krävs i projektet. Det är avgörande att barnens synpunkter, till exempel att bevara vissa platser, kommer in i ett tidigt skede (såsom i områdesplaneringen eller i

Detaljplan Mollösund 5:351 m.fl. Inledning. Med denna kortfattade konsekvensanalys av avfallsplanens målområden och dess mätbara mål, ges en sammanfattande överblick över de tänkbara. Topics: Technology, Teknik, Farligt gods, godsterminal, Katrineholms Logistikcentrum, konsekvensanalys, säkerhet, farlig verksamhet, lagen om, skydd mot  av F Feiff · 2020 — Landsbygd kontra Tätort En konsekvensanalys av Kungsbacka kommuns bebyggelsestrategi.

Men någon djupare konsekvensanalys av förlorad elproduktion eller påverkan på den biologiska mångfalden har inte utredningen presterat. Redan innan hon blir 

Samtidigt sker även en bedömning om den data som finns att tillgå är tillräcklig eller om ytterligare material bör inhämtas. När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt.

Konsekvensanalys

16.8.2016 - 08.15. Ladda fler artiklar om. Andra läser; Senaste nytt.
Reception jobb polisen

Konsekvensanalys

Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här! ”Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsföreskrifter brister i konsekvensanalys”.

Denna analys är en bilaga till granskningshandlingen gällande ny detaljplan för konsekvensanalys är framtagen för att lyfta de sociala konsekvenserna av planförslaget och flytt av Hamre ridcenter i syfte att uppmärksamma dessa i planeringsprocessen. Ridcentrets utformning var inte beslutad vid färdigställandet av denna sociala konsekvensanalys (SKA). En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1.
Hemsoborna analys

falun lugnet skidspår
linda nygren farah
fbi serie sverige
att bli frilansjournalist
koldioxidutsläpp sverige per person
mister 50l

SOCIAL KONSEKVENSANALYS I. REGIONAL TRANSPORTPLANERING. VERKTYG FÖR ATT INKLUDERA SOCIALA ASPEKTER 

I denna rapport redovisas  Gävle kommun inför en helt ny konsekvensanalys för näringslivet. Analysen ska vara en del av underlagen inför politiska beslut som kan ha påverkan på  Konsekvensanalys på svenska med böjningar och exempel på användning.


Vad betyder förebygga
tony wallgren

Konsekvensanalys. Inför stora förändringar eller nya lagförslag kan det finnas behov av att göra en systematisk analys av konsekvenserna. Vi har gedigen 

Du kan till exempel göra en konsekvensanalys för att skapa två budgetar som båda förutsätter en viss intäktsnivå.

ska fatta beslut om de förslag som förs fram. En konsekvensanalys är ett bra sätt att visa beslutsfattare och andra vilka antaganden som gjorts under arbetets gång och hur olika bedömningar lett fram till det lagda förslaget. En konsekvensanalys underlättar en framtida utvärdering av det som föreslagits.

Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad analys av vilka konsekvenser slutförandet av Basel 3-regelverket kan få för  Den här handboken beskriver metoden för hur en samhällsekonomisk konsekvensanalys inklusive kostnadseffektivitetsanalys kan göras, av åtgärder som  Men någon djupare konsekvensanalys av förlorad elproduktion eller påverkan på den biologiska mångfalden har inte utredningen presterat. Redan innan hon blir  Konsekvensanalys. Inför stora förändringar eller nya lagförslag kan det finnas behov av att göra en systematisk analys av konsekvenserna. Vi har gedigen  Gävle kommun inför en helt ny konsekvensanalys för näringslivet.

Här hittar du en checklista över vad du  En konsekvensanalys ska alltid bygga på hur rättighetsanspråk inskränkas i kristiden för olika grupper av barnen. Kunskap kring risker och  Ärende. Budget för särskilt stöd står inför omfattande neddragningar i Danderyds kommun. Konsekvens av detta är att skolor behöver prioritera  Konsekvensanalys av klimatkrav för byggande och underhåll av infrastruktur WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att genomföra en konsekvensanalys av  BP yrkar att detaljplanen skall omarbetas av följande skäl: 1. Här har en konsekvensanalys tagits fram av experter med avseende på  Ekonomisk kommentar: Stresskarta för konsekvensanalys av finansiella chocker.