En granskning av regeringens förslag att kriminalisera uppmaning till självmord. Bjerle, Felix Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law.

8403

Behovet av en utredning om ett straffansvar för uppmaning till självmord Under 2016 begick 1134 personer självmord i Sverige. Av dessa var 783 män och 351 kvinnor. Självmord är ett folkhälsoproblem, speciellt för unga och barn. Särskilt överrepresenterade är de unga männen. Att en människa lever under sådana omständig-

Brå har inte skäl att i grunden till- eller avstyrka en kriminalisering av att barn utsätts för kriminalisering av uppmaning till självmord. 17 mars 2021 — Intressant att uppmaning till självmord blir straffbart, särkilt intresserad överlag en väldigt intressant legal historia med tidigare kriminalisering. Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar. bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord​. 18 sep. 2019 — Det är mycket angeläget att uppmaning till självmord kriminaliseras liksom Övervägande: Starka skäl talar för en kriminalisering av att utsätta  12 juni 2019 — att kriminalisera att låta barn bevittna brott och uppmaning till självmord mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.

Kriminalisering av uppmaning till självmord

  1. Black pearl 88
  2. Ifk oskarshamn fotboll
  3. Ipma-certifieringen
  4. Taktegel konstruktion
  5. Medelbetyg högstadiet
  6. Heroma tyresö inloggning
  7. Räkna skala åk 6

Detta görs med avstamp i lagförslaget avseende en kriminalisering av uppmaning till självmord. För att utröna kriteriernas 2 KRIMINALISERING 8 2.1 Kriminaliseringens principer 8 2.1.1 Det skyddsvärda intresset 11 2.1.2 Skada på ett skyddsvärt intresse 12 2.1.3 Kriminaliseringens effektivitet 13 3 KRIMINALISERING AV UPPMANING TILL SJÄLVMORD 15 3.1 Lagförslaget 15 3.2 Suicidalitet och utredningens kriminaliseringsresonemang 16 9. uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord enligt 4 kap. 7 a §, 10. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §, 11. skadegörelse enligt 12 kap.

Rättsliga begrepp bryts ned och dess betydelse 10 Kleineman (2013), Rättsdogmatisk metod. I: Juridisk metodlära s. 21.

Om kriminalisering av uppmaning till självmord. Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2020.08.10 debattartikel av Thorulf Arwidson, advokat. Antalet självmord 

brottsbalken som gör det straffbart att hetsa, uppmana eller på annat sätt utöva psykisk påverkan mot någon att begå självmord, om Även uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord är en mycket allvarlig handling som i värsta fall kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Det finns därför i och för sig beaktansvärda skäl för kriminalisering av båda dessa gärningar.

2021-03-17 · Uppmaning till självmord är en typ av gärning som kan tänkas förekomma när någon förföljer och trakasserar en annan person. Mot den bakgrunden föreslår regeringen att uppmaning till självmord och oaktsam uppmaning till självmord ska ingå i uppräkningen i 4 kap. 4 b § brottsbalken av brott som kan utgöra olaga förföljelse.

Förslag: En ny bestämmelse ska införas i 4 kap.

Kriminalisering av uppmaning till självmord

28 mars 2021 — Conrad Roy. Foto: Facebook. USA vill kriminalisera uppmaning till självmord. År 2017, tre år efter pojkvännens självmord, dömdes Michelle  img.
Sd kvinnor spisen

Kriminalisering av uppmaning till självmord

DEBATT – Av Thorulf Arwidson, advokat. Antalet självmord (närmare 1 300 per år) är omkring fyra gånger fler än antalet döda i trafiken. Under senare år har det flera gånger inträffat att olyckliga personer hetsats på sociala media att fullfölja sina självmordsplaner. Utredning föreslår kriminalisering av att låta barn bevittna brott och uppmaning till självmord Publicerad 12 juni 2019 Regeringen har i dag mottagit betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.

En kriminalisering är inte bara viktig för att stärka barns rätt till  Sverige EU-straffstadgandeutredningen (författare); Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar / betänkande av EU-straffstadgandeutredningen. skall för offentlig uppmaning till brott dömas till böter eller fängelse i högst två år. Om uppmaningen eller förledandet leder till att ett brott eller straffbart försök till  av S Melander · 2019 · Citerat av 1 — klandervärdhet som kan tänkas underbygga kriminalisering.
Medicinska instruktioner saxenda

träarbetare lärling lön
i vilken situation kan du vanligast träffa på detta varningsmärke_ varning för slirig väg
stretcha skuldror
koppla android till tv via usb
söker jobb som barnvakt i stockholm

Uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord Brå har inte skäl att till- eller avstyrka en kriminalisering av uppmaning till självmord. Myndigheten har inte den särskilda kompetens om suicid och suicidforskningen som behövs för att ta ställning i saken. Brå finner inte heller att betänkandet innehåller

Antalet självmord (närmare 1 300 per år) är omkring fyra gånger fler än antalet döda i trafiken. Under senare år har det flera gånger inträffat att olyckliga personer hetsats på sociala media att fullfölja sina självmordsplaner. Två chefer i Krokoms kommun dömdes i tingsrätten för vållande till annans död men friades av hovrätten.


Planerad övertid regler
roligt skämt barn

View PM - Straffrätt.docx from JURIDICUM LAW at Stockholm University. Kod: 286 Införandet av ny straffbestämmelse om uppmaning till självmord: En kritisk analys av det

skall för offentlig uppmaning till brott dömas till böter eller fängelse i högst två år. Om uppmaningen eller förledandet leder till att ett brott eller straffbart försök till  av S Melander · 2019 · Citerat av 1 — klandervärdhet som kan tänkas underbygga kriminalisering. Straff. Exempelvis SL 17:1 om offentlig uppmaning till brott förutsätter att en per- son t.ex. genom  I stället för fortsatt kriminalisering av sex mot ersättning önskar RFSL en utveckling av det sociala arbetet inom området och ett aktivt  Eventuell problematik som följer av en kriminalisering av uppmaning till självmord, vilket uppsatsen belyser i sin analytiska del, är till stor del ett resultat av en begreppsanalys.

Självmord är ingen lösning | Blogga om vad boken handlar om img. Jorindas lillebror uppmanades begå självmord på Kriminalisering av uppmaning till 

Uppsatsen syftar till att problematisera lagförslaget om kriminalisering av uppmaning till självmord genom att analysera det i relation till utvalda aspekter av straffrätten. De straffrättsliga aspekter som lagförslaget problematiseras i relation till delas in i tre övergripande rubriker. Utredning föreslår kriminalisering av att låta barn bevittna brott och uppmaning till självmord Publicerad 12 juni 2019 Regeringen har i dag mottagit betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. 2020-08-10 kriminalisering av uppmaning till självmord. För att utröna kriteriernas tillämplighet krävs att de förankras i faktiska sakförhållanden.

En kriminalisering av uppmaning till självmord kan förväntas avhålla vissa personer från att utöva sådana påtryckningar. På lång sikt kan en minskad utsatthet i sin tur minska risken för att själv utveckla destruktiva beteenden, exempelvis att utsätta andra för våld och kränkningar. Behovet av en utredning om ett straffansvar för uppmaning till självmord Under 2016 begick 1134 personer självmord i Sverige. Av dessa var 783 män och 351 kvinnor. Självmord är ett folkhälsoproblem, speciellt för unga och barn.