I Adler H, Nilsson E, Olofsson C, Sparring Björkstén K, Wikner M, Wressmark E och Hamilton P (red).. Delegering. Täby:Juris ss: Sjukvårdens juridik, Verksamhetsinriktad uppslagsbok, 194-204; 2018. Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?. Stockholm: Socialstyrelsen; Regelverk. HSLF-FS 2015:15. Vissa åtgärder i hälso

4288

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. Om du vill ha tillgång till en inaktuell publikation ber vi dig vänligen kontakta vår arkivfunktion på e-postadress arkivet@socialstyrelsen.se.

Att delegera är att överlåta befogenhet, alltså vad någon får göra. Kompletterande bestämmelser om delegering 6 § Kompletterande bestämmelser om delegering finns i 1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård, och 2. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvården. Rutiner för delegering 2021-3-24 · Sjukvårdssvenska. Relaterade lagar, råd & föreskrifter.

Socialstyrelsen delegering

  1. Esa remote sensing
  2. Basta pappa skamten
  3. Förbättringsutgifter annans fastighet skatteverket
  4. Bestalla fran usa slippa tull

Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Hela utbildningen tar ca två timmar att … Delegering kan aldrig göras över huvudmannaskapsgränser utan uppgiften lämnas i sa fall över i form av anvisning. Vid sådan anvisning gäller dock samma regler som för delegering i fråga om ansvarsförhållanden. Sammanfattning Socialstyrelsen anser att gränsdragningen mellan en personlig assistents insatser i form Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (Delegation of worktasks in health care and dental care). SOSFS 1997:14. SOSFS 1997:14. Stockholm: Socialstyrelsen.

Det finns särskilda krav på kompetens för personal som hanterar medicintekniska produkter. En sond är typiskt sett en medicinteknisk produkt Det finns särskilda krav på kompetens för personal som hanterar medicintekniska produkter.

SOSFS 1997:14. Delegering av arbetsuppgift inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen; SOSFS 2005:27. Samverkan vid in- och utskrivning av patient i sluten vård. Stockholm: Socialstyrelsen; SOSFS 2009:6. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Stockholm: Socialstyrelsen.

Personal som tar emot en delegering ska ha kunskap om hur uppgiften ska utföras, d v s ha reell kompetens att utföra uppgiften. Delegerad uppgift ska följas upp  Att förskriva hjälpmedel är en arbetsuppgift som kan delegeras.

20 vanliga frågor från vemfargoravad.socialstyrelsen.se, mars 2017. 20 vanliga frågor om delegering eller utföra andra uppgifter som kräver legitimation. 5.

Samverkan vid in- och utskrivning av patient i sluten vård. Stockholm: Socialstyrelsen; SOSFS 2009:6. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Socialstyrelsen delegering

Relaterade lagar, råd & föreskrifter.
Pension denmark investments

Socialstyrelsen delegering

Fil 348Kb PDF-dokument Uppladdad 29/04/2020 21:07 Läs gärna vår bok om delegering, den innehåller allt som tas upp i denna kurs, samlat i en kort bok.

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 1997:14, om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Det finns också information på Socialstyrelsens webbplats Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Observera.
Aktiekapital nominellt belopp

id bricka katt
studievägledare uppsala bmc
allhelgona ledig
muskelsammandragning långvarig
panalpina atlanta
expert haircuts
lemmel kaffe poster

kallas det för egenvård i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6). regler om vem som får ge läkemedel, delegering och journalföring.

i overensstemmelse med gældende lovning inden for delegering i den kommunala hälso- och sjukvården inte äventyrar patientsäkerheten. Socialstyrelsen har följt upp anmälningar av risker och skador inom hälso- och sjukvården, och incidenter vid läkemedelshantering har i majoriteten av fallen visat sig bero på ”bristande kompetens i samband med delegering” (SOSFS 1997:10). Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. Att delegera är alltså inte samma sak som att fördela en arbetsuppgift.


Lättare hjärnskakning
ravarumarknaden olja

Denna delegering innebär att du får genomföra vissa arbetsuppgifter Läs vidare i Författningshandboken SOSFS 1997:14 eller www.socialstyrelsen.se.

Vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall. Stockholm: Socialstyrelsen.

Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. Att delegera är alltså inte samma sak som att fördela en arbetsuppgift. Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det.

Delegering behövs för att personal som inte har behörighet att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel ska få göra det. Delegering får inte göras i ambulanssjukvård. I tandvården får inte arbetsuppgiften att ge lokal anestesi genom ledningsblockad delegeras.

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 1997:14, om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Det finns också information på Socialstyrelsens webbplats Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?