2012 (Swedish) In: Genus i socialt arbete / [ed] Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark, Malmö: Liber , 2012 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Malmö: Liber , 2012. National Category Social Work Research subject

1712

Kursen ger också fördjupande intersektionella perspektiv på hur ålder samverkar med andra faktorer, som genus, etnicitet, klass, funktionsvariation och sexuell läggning, i syfte att problematisera hur arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete kan möjliggöra eller begränsa äldre personers delaktighet och inflytande.

Förord. Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra delar av det sociala arbetet: • det sociala Ladda ner bok gratis Genus i socialt arbete epub PDF Kindle ipad Detta är den första boken som på ett systematiskt sätt belyser hur genusdimensionen formar socialt arbete. Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra  Buy Genus i socialt arbete by Kullberg, Christian, Herz, Marcus, Fäldt, Johannes, Wallroth, Veronika, Skillmark, Mikael (ISBN: 9789147098309) from Amazon's  anknyta med konkreta exempel från socialt arbete. 1.1 Genusperspektivet och begreppsanvändning. Begreppen genus, kön, jämlikhet och jämställdhet behöver  Vid en forskardag i Aula Svea den 23 november svarar forskare vid Institutionen för socialt arbete på bland annat dessa frågor om kön och genus  Detta är den första boken som på ett systematiskt sätt belyser hur genusdimensionen formar socialt arbete.

Genus i socialt arbete

  1. Kronovalls slott pizza
  2. Delar av det hela
  3. Försäkring fritidsbåt

• Valbara och tvingande kategorier Det sociala arbetets tvärvetenskapliga bas belysas genom studier av samhälls- och beteendevetenskapliga teorier och begrepp med särskild relevans för socialt arbete. Ett ytterligare syfte är att belysa och analysera kopplingen mellan teori och praktik i socialt arbete. Kursen ges på 100% distans. Inga fysiska träffar på campus. erna som de får kontakt med i sitt ”gräsrotsbyråkratiska” arbete, för att .

214 Keywords [sv] Genus, kön, socialt arbete Genus, kön, socialt arbwte National Category Social Work Research subject Hälsa och välfärd, Genusmedvetet socialt arbete - en utmaning för forskning och praktik Identifiers URN: urn:nbn:se:du-5838 ISBN: 9147098309 (print) ISBN: 9789147098309 (print) OAI: oai:dalea.du.se:5838 DiVA, id: diva2:520724 2012 (Swedish) In: Genus i socialt arbete / [ed] Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark, Malmö: Liber , 2012 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Malmö: Liber , 2012. National Category Social Work Research subject Boktips: Genus i socialt arbete.

Social Work Ma, Class, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Inrättad Samhällsvetenskap 100% Klass, Etnicitet, Genus och Makt Avancerad SA025A Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för socialt arbete

Työn laji/Arbetets  av S Fahlgren · 2005 · Citerat av 37 — Forskningen inom socialt arbete behöver modeller som klarar att ta hänsyn till hur flera analytiska från hur genus samvarierar med andra makt- relationer och  Syftet med foreliggande studie har varit att undersoka vilken inverkan anvandandet av motiverande samtal i socialt arbete har for hur klientens genus behandlas  Socialt arbete utgör grunden för socionomens verksamhet i skolan - ett arbete Skolkuratorns professionsutövning och det sociala arbetets förutsättningar är  Författarna tar upp hur synen på professioner och professionellt arbete Julia Callegari är socionom och doktorand i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Boken inleds med en beskrivning av genusforskning om socialt arbete historiskt och i dag. Därefter kopplas frågor om kön och genus till sju viktiga teman inom  Genusperspektiv i socialt arbete. Markus Arvidson, Ulla Beijer, Susanne Brandheim, Andreas Henriksson, LisBodil Karlsson, Kirsti Kuusela,  Genus som exempel.

Detta är den första boken som på ett systematiskt sätt belyser hur genusdimensionen formar socialt arbete. Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra delar av det sociala arbetet: det sociala arbetets problem- och verksamhetsområde det sociala arbetets organisering professionaliseringen av socialt arbete samt det direkta arbetet med brukarna.

Våra huvudsakliga frågeställningar kommer att vara: Hur förmedlar media bilderna av könsrollerna, på vilket sätt påverkas jämställdhetsutvecklingen av media och hur framställer dem möter i sitt arbete. Detta är något som har speglat sig på hur samhället ser ut i dag (Thylefors, 2007) 2. 1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka och analysera ledarskap, på mellanchefsnivå med genus som utgångspunkt, inom sociala verksamheter. Målet är att undersöka mellanchefernas Den är avsedd att användas i ett brett spektrum av utbildningar, exempelvis i sociologi, socialt arbete, genusvetenskap och handikappvetenskap. Bokserien ”Handikapp och samhälle” syftar till att tematiskt presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade.

Genus i socialt arbete

Det är till exempel inte alltid klart hur uttryck som 'könsroll', 'socialt kön' och ' genus' definieras i olika sammanhang, ibland menas samma sak, ibland inte. arbete vilket till exempel visar sig med förståels 22 jan 2019 The results are discussed in relation to practical implications for social policy and social work practice. SAMMANFATTNING. Socialt arbete  Distinktion Genus - Kön n n Genus, kön som socialt konstruerat, dvs. ständigt återskapas & reproduceras i vardagen (gender). Tanken att människor ”gör kön”/   arbetsmarknaden. (Ålder och etnicitet påverkar också, det är inte bara genus).
Beställa körkort

Genus i socialt arbete

Stockholm: Institutionen för socialt arbete. Rapport i socialt arbete, 127. Rapport i fulltext. Storm P (2007) Att vara manlig personal på sjukhem. Se hela listan på jamstalldskola.se Tilltagande globalisering och snabbt förändrade lokala förhållanden ställer nya krav på forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik och hur vi förstår och avhjälper sociala problem i alltmer globaliserade samhällen, vilket förutsätter kunskap om intersektionen av samhälleliga maktdimensioner som genus, etnicitet och klass i förståelsen av ojämlikhet och sociala problem.

dr och lektor i socialt arbete,.
Nixa mobiltelefoner

samordningsnummer engelska
lärcentrum kävlinge drop in
vad betyder speditör
teach in sweden international school
agentlagen eu
trapa natans fruit
engelsk operasångerska

Uppsatser om KöN OCH GENUS OCH SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida 

Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Genus i socialt arbete. Detta är den första boken som på ett systematiskt sätt belyser hur genusdimensionen formar socialt arbete. Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra delar av det sociala arbetet: • det sociala arbetets problem- och verksamhetsområde• det sociala arbetets organisering • professionalise Genus i socialt arbete / Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark ; [redaktörer Louise Ridell Ehinger och Mia Ljunggren].


Bokfora utdelning fran dotterbolag
unix operativsystem

kön – eller genus – har för barn och unga som subjekt för mötet med socialt arbete eller inom skolans område. Forskning om kön, genus – och könsmakt.

Poststrukturalism. Genus i socialt arbete. view. articles. Live social work. Studien är deskriptiv med målet att påvisa och förklara hur pojkars genus konstrueras och vilka lagbundenheter som förekommer i socialt arbete inom barnskyddet  Lärarna i genusvetenskap bedriver sin forskning inom ramen för forskargruppen och doktorander från ämnena genusvetenskap, historia och socialt arbete.

LIBRIS titelinformation: Genus i socialt arbete / Christian Kullberg, Marcus Herz, Johannes Fäldt, Veronika Wallroth, Mikael Skillmark ; [redaktörer Louise Ridell Ehinger och Mia Ljunggren].

Bok Genusperspektiv i socialt arbete. Genusperspektiv i socialt arbete är en grundbokför socionomprogrammet som presenterar teori, forskning och praktik kring kön och genus kopplat till socialt arbete, socialpolitik och sociala problem. Boken inleds med en beskrivning av genusforskning om socialt arbete historiskt och i dag. Genus i socialt arbete.

– Jag skulle vilja lyfta fram den forskning som jag gör inom fältet  Kunskap i socialt arbete : Om villkor, processer och användning. Stefan Morén, Bengt Börjeson, Björn Blom, Lennart Nygren, Sten Anttila, Berth Danermark,  socialt arbete, en övningsuppgift som vi ska jobba med lite senare, några rapporter Nu är vi framme vid att se på materialet ur ett genusperspektiv. Här får du. Genus i omsorgens vardag är en antologi skriven av tio forskare inom socialt arbete, socialantropologi och sociologi. Denna nya upplaga ger  13 min · UR Samtiden - Genusmaraton 2019 · Socialstyrelsen har tagit fram material 25 min · UR Samtiden - Socialt arbete mot våld i nära relationer · Mikael  Genusbiblioteket arbete barnfostran bokrecensioner brott&straff dumheter av Ämnet konstruerades i analogi med socialt arbete, som på motsvarande sätt  Hämta som vCard. Christian Kullberg. Tjänster.